Yükleniyor

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

​​​​​​Emekliliğiniz için beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yatırım tercihlerinize en uygun birikimi yapabilmeniz için şimdi Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı var.

Katkı Payı:

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı’nda hesabınıza ayl​ık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık olarak yapabileceğiniz düzenli katkı payı ödemeleri ile güvenli ve kazançlı birikim yapabilirsiniz

​Giriş Aidatı​

Girişte Alınan:

Giriş aidatı ödediğiniz aylık katkı payına göre aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi tahsil edilir. Sistemden ayrılmanız veya farklı bir emeklilik şirketine aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı birikiminizden indirilir. 

Katkı payı tutarlarına göre giriş aidatı;

Peşin alınan kısım : Bireysel emeklilik sözleşmenizi imzaladığınız tarihte aşağıdaki tablodan belirtilen aylık katkı payı  tutarlarına göre peşinen tahsil edilir. 

Sözleşmenizin ilk 5 yılı içerisinde sistemden çıkması ya da farklı emeklilik şirketine aktarım durumunda çıkışa ertelenmiş giriş aidatı birikimlerinizden tahsil edilcektir.​

Sözleşmenizin Bireysel Emeklilik Sistemi'nde beşinci yılı tamamlamasından sonra, bu sözleşmenizin kapsamında giriş aidatı kesintisi yapılmaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı alınmaz.

Çıkışa Ertelenen:

Sözleşmenizin ilk 5 yılı içerisinde sistemden çıkması ya da farklı emeklilik şirketine aktarım durumunda çıkışa ertelenmiş giriş aidatı birikimlerinizden tahsil edilcektir.​

Sözleşmenizin Bireysel Emeklilik Sistemi'nde beşinci yılı tamamlamasından sonra, bu sözleşmenizin kapsamında giriş aidatı kesintisi yapılmaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı alınmaz.
Fon Toplam Gider Kesintisi

Sözleşmenizin bireysel emeklilik sisteminde beşinci yılını tamamlamasından sonra, bu sözleşmeniz kapsamında yönetim gider kesintisi yapılmaz.

Planınız kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarında fon net varlık değerleri üzerinden günlük fon toplam gider kesintisi yapılır. Fon toplam kesintisi; fon işletim gider kesintisi ve fona ait diğer masrafların toplamından oluşmaktadır. Fon toplam gider kesintisi oranları Fonlarımız bölümünde belirtilmiştir.​

Ödemeye Ara Verme Halinde Sabit Gider Kesintisi:​

Bir yıldan uzun süre ile ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilir.

​Fonlarımız​

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı kapsamında birikimlerinizi risk algınıza ve yatırım tercihinize göre aşağıda belirtilen 11 adet emeklilik yatırım fonunda değerlendirebilirsiniz.
Bu fonların net varlık değerleri üzerinden yapılacak günlük fon toplam gideri kesintisi oranları şöyledir:

Devlet Katkısı​

Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında devlet katkısından faydalanabilirsiniz. 

Devletin katılımcı adına yatıracağı yıllık toplam katkı payı miktarı, hesaplama dönemindeki yıllık toplam brüt asgari ücretin %25’ini aşamaz.

Devlet katkısı, katılımcının ödediği katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği kişisel fon karmasından ayrı olarak, esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen ve emeklilik şirketince kurulan Devlet Katkı Fonu’nda yatırıma yönlendirilir.

Sistemden​​ Çıkarken Vergi Uygulaması​​

10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden %15,
10 yıl süreyle sistemde kalmış olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden %10,
Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden ise %5 oranında stopaj kesintisi yapılır.​

ABD Vatandaşları İçin
Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlıyorsan, şirket kuralları gereği ABD Vatandaşı olarak kabul edilirsin. Bu ürünümüz ABD Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kayıtlı olmayıp, ABD vatandaşı olan gerçek kişilere yönelik değildir.

ABD vatandaşıyım ya da Green Card sahibiyim.
İletişim bilgilerimde ABD emaresi yer alıyor. (ABD’de ikamet adresi veya iş adresi, ABD telefon numarası vb.)
Vekilim, temsilcim ya da yatırım danışmanım olan bir ABD vatandaşı var.

Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planınımızı da inceleyebilir ya da Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.