Yükleniyor

Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı’na dahil olup başlangıç kapitali ödeyerek hayalinizdeki emeklilik  için hızla biriktirmeye başlayabilirsiniz. Birikimlerinizi, beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yatırım tercihlerinize en uygun şekilde bu plan kapsamında sunulan fonlarda değerl​endirebilirsiniz.

​​​Katkı Payı​
​Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı​’nda hesabınıza yapacağınız düzenli katkı payı ödemeleri ile güvenli ve kazançlı birikim yapabilirsiniz​.​

Giriş ​Aidatı​
​Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı​’nda giriş aidatının tamamı çıkışa ertelenmiştir

Yönetim G​ider Kesintisi
​Bireysel emeklilik hesabınıza yatırdığınız düzenli katkı payı ödemeleriniz yönetim gideri kesintisi yapılmadan yatırıma yönlendirilir.​​

Fon Toplam Gider Kesintisi:​​
Planınız kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarında fon net varlık değerleri üzerinden günlük fon toplam gider kesintisi yapılır. Fon toplam kesintisi; fon işletim gider kesintisi ve fona ait diğer masrafların toplamından oluşmaktadır. Fon toplam gider kesintisi oranları Fonlarımız bölümünde belirtilmiştir.​

Ödemeye Ara Verme Halinde Sabit Gider Kesintisi​

Bireysel emeklilik sözleşmeniz kapsamında bir yıldan uzun süre ödemeye ara vermeniz halinde, Emeklilk Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderler birikiminizden indirilir. Birikimden yapılacak kesintilerin bireysel emeklilik hesabındaki birikimin sıfır Türk Lirası'nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısım tahsil edilmez.

​Başlang​ıç Kapitali
Bu plana dahil olabilmek için en az 30.000 TL başlangıç kapitali yatırılması gerekmektedir.​​​

Fonlarımız

​Devlet Kat​kısı
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında devlet katkısından faydalanabilirsiniz. 

Devletin katılımcı adına yatıracağı yıllık toplam katkı payı miktarı, hesaplama dönemindeki yıllık toplam brüt asgari ücretin %25’ini aşamaz.​​

Devlet katkısı, katılımcının ödediği katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği kişisel fon karmasından ayrı olarak, esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen ve emeklilik şirketince kurulan Devlet Katkı Fonu’nda yatırıma yönlendirilir.

Sistemde​n Çık​​arken Vergi Uygulaması
10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden %15,
10 yıl süreyle sistemde kalmış olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden %10,
Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcılarımızın birikimlerinin getirisi üzerinden ise %5 oranında stopaj kesintisi yapılır.​

ABD Vatandaşları İçin
Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlıyorsan, şirket kuralları gereği ABD Vatandaşı olarak kabul edilirsin. Bu ürünümüz ABD Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kayıtlı olmayıp, ABD vatandaşı olan gerçek kişilere yönelik değildir.

ABD vatandaşıyım ya da Green Card sahibiyim.
İletişim bilgilerimde ABD emaresi yer alıyor. (ABD’de ikamet adresi veya iş adresi, ABD telefon numarası vb.)
Vekilim, temsilcim ya da yatırım danışmanım olan bir ABD vatandaşı var.

Emeklilğim Güvende Emeklilik Planımızı da inceleyebilir ya da Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.